Contractació registrada
Contractes. Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:                
Sexe 2022, Maig 2023, Maig Variació % 2022, Maig % 2023, Maig %Variació
Homes 9.919 10.881 962 63,59% 65,63% 9,70%
Dones 5.679 5.698 19 36,41% 34,37% 0,33%
TOTAL 15.598 16.579 981 100,00% 100,00% 6,29%
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: Departament de Treball i Afers Socials