Contractació registrada
Estrangers. Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:                
Sexe 2023, Abril 2024, Abril Variació % 2023, Abril % 2024, Abril %Variació
Homes 3.365 3.806 441 70,15% 71,54% 13,11%
Dones 1.432 1.514 82 29,85% 28,46% 5,73%
TOTAL 4.797 5.320 523 100,00% 100,00% 10,90%
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: Departament de Treball i Afers Socials