Contractació registrada
Estrangers. Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:                
Sexe 2022, Agost 2023, Agost Variació % 2022, Agost % 2023, Agost %Variació
Homes 6.967 6.883 -84 77,37% 74,33% -1,21%
Dones 2.038 2.377 339 22,63% 25,67% 16,63%
TOTAL 9.005 9.260 255 100,00% 100,00% 2,83%
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: Departament de Treball i Afers Socials