Contractació registrada
Estrangers. Evolució

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
 Anys: des de   fins a      Període:             
 Municipi/s:          Dades:         
Període Homes Dones Total
2023, Gener 2.273 997 3.270
2023, Febrer 2.047 988 3.035
2023, Març 2.473 1.336 3.809
2023, Abril 3.365 1.432 4.797
2023, Maig 7.256 2.880 10.136
2023, Juny 6.795 3.667 10.462
2023, Juliol 7.045 2.667 9.712
2023, Agost 6.883 2.377 9.260
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: Departament de Treball i Afers Socials