Contractació registrada
ETT. Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:                
Sexe 2022, Agost 2023, Agost Variació % 2022, Agost % 2023, Agost %Variació
Homes 2.343 2.492 149 76,02% 75,15% 6,36%
Dones 739 824 85 23,98% 24,85% 11,50%
TOTAL 3.082 3.316 234 100,00% 100,00% 7,59%
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: Departament de Treball i Afers Socials