Contractació registrada
ETT. Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:                
Sexe 2023, Maig 2024, Maig Variació % 2023, Maig % 2024, Maig %Variació
Homes 2.180 1.834 -346 70,62% 71,89% -15,87%
Dones 907 717 -190 29,38% 28,11% -20,95%
TOTAL 3.087 2.551 -536 100,00% 100,00% -17,36%
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: Departament de Treball i Afers Socials