Contractació registrada
Contractes. Evolució

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
 Anys: des de   fins a      Període:      Agrupat per:         
 Municipi/s:          Dades:         
Període Homes Dones Total
2023, Gener 5.275 3.806 9.081
2023, Febrer 4.728 3.671 8.399
2023, Març 5.441 4.226 9.667
2023, Abril 5.903 3.874 9.777
2023, Maig 10.881 5.698 16.579
2023, Juny 11.341 7.792 19.133
2023, Juliol 11.607 6.780 18.387
2023, Agost 10.247 4.953 15.200
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: Departament de Treball i Afers Socials