Contractació registrada
ETT. Evolució

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
 Anys: des de   fins a      Període:             
 Municipi/s:          Dades:         
Període Homes Dones Total
2023, Gener 680 223 903
2023, Febrer 545 174 719
2023, Març 812 316 1.128
2023, Abril 925 376 1.301
2023, Maig 2.180 907 3.087
2023, Juny 2.100 1.016 3.116
2023, Juliol 2.958 1.136 4.094
2023, Agost 2.492 824 3.316
  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: Departament de Treball i Afers Socials