Habitatge, edificis i locals
Locals per tipus

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
Any: 2001
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:   Dades:     
Tipus Nombre
Equipaments de salut 575
Equipaments educatius 613
Equipaments de benestar social 432
Equipaments culturals i esportius 852
Locals comercials 10.137
Oficines 5.411
Locals industrials 1.808
Locals agraris 579
No aplicable 7.131
Total 27.538
  Font: Idescat