Habitatge, edificis i locals
Habitatges per tipus

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
Any: 2011
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:   Dades:     
Tipus Nombre
Familiars principals 171.174
Familiars no principals secundaris 14.061
Familiars no principals buits 26.189
Familiars no principals. TOTAL 73.661
Total 244.835
Habitatges col·lectius 149
  Font: Idescat