Habitatge, edificis i locals
Edificis segons el nombre de plantes

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
Any: 2011
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:   Dades:     
Nombre de plantes Nombre
Una planta 18.300
Dues plantes 23.750
Tres plantes 8.668
Quatre plantes 3.672
Cinc plantes 2.090
Sis plantes 953
Set plantes 649
Vuit i més 1.000
Total 59.082
  Font: Idescat