Habitatge, edificis i locals
Edificis amb habitatges. Per nombre d'immobles

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
Any: 2011
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:   Dades:     
Nombre d'habitatges Nombre
Zero habitatges 0
Un habitatge 87.739
Dos habitatges 10.111
Tres habitatges 3.167
Quatre habitatges 2.074
De cinc a nou habitatges 5.084
De deu a dinou habitatges 3.919
Vint i més 1.389
Total 113.483

  Nota: No comparable a anys anteriors, per canvi de metodologia

  Font: Idescat