Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per sexe, evolució

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
 Anys: des de   fins a        Municipi/s:                      
Període Taxa homes Taxa dones Taxa total
2022, Gener 8,09% 12,49% 10,09%
2022, Febrer 8,20% 12,52% 10,16%
2022, Març 8,30% 12,57% 10,24%
2022, Abril 8,32% 12,56% 10,24%
2022, Maig 7,28% 11,68% 9,28%
2022, Juny 7,04% 11,32% 8,98%
2022, Juliol 6,97% 11,33% 8,95%
2022, Agost 7,18% 11,73% 9,25%
2022, Setembre 7,66% 12,03% 9,64%
2022, Octubre 7,17% 11,61% 9,19%
2022, Novembre 7,07% 11,59% 9,12%
2022, Desembre 7,01% 11,41% 9,00%
 

  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia