Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per sexe, evolució

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
 Anys: des de   fins a        Municipi/s:                      
Període Taxa homes Taxa dones Taxa total
2024, Gener 6,71% 11,06% 8,68%
2024, Febrer 6,70% 11,02% 8,66%
2024, Març 6,63% 10,96% 8,60%
 

  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia