Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per sexe, evolució

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
 Anys: des de   fins a        Municipi/s:                      
Període Taxa homes Taxa dones Taxa total
2023, Gener 7,07% 11,64% 9,15%
2023, Febrer 7,03% 11,53% 9,07%
2023, Març 6,98% 11,42% 9,00%
2023, Abril 6,73% 11,23% 8,77%
 

  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia