Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per edats

Tots els municipis de la província de Lleida
Període: 2024, Gener
 Municipi/s:      Any:          
Edat Taxa d'homes Taxa de dones Taxa Total
De 16 a 24 anys 8,99% 10,77% 9,76%
De 25 a 34 anys 6,82% 10,62% 8,57%
De 35 a 44 anys 4,94% 9,41% 6,97%
De 45 a 54 anys 5,74% 9,25% 7,33%
De 55 a 64 anys 9,21% 15,70% 12,18%
TOTAL 6,71% 11,06% 8,68%
 
Nota metodològica. Dades de l’any 2007 i anteriors no comparables amb el 2008 i posterior.
  Font: Elaboració pròpia en col·laboració amb la xarxa d’observatoris de desenvolupament econòmic local de Barcelona, a partir de la taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació, i la mostra de vides laborals de la Seguretat Social.