Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per edats

Tots els municipis de la província de Lleida
Període: 2022, Desembre
 Municipi/s:      Any:          
Edat Taxa d'homes Taxa de dones Taxa Total
De 16 a 24 anys 9,57% 10,55% 9,99%
De 25 a 34 anys 6,67% 11,78% 9,04%
De 35 a 44 anys 5,62% 9,91% 7,56%
De 45 a 54 anys 5,86% 9,75% 7,62%
De 55 a 64 anys 9,54% 15,25% 12,14%
TOTAL 7,01% 11,41% 9,00%
 
Nota metodològica. Dades de l’any 2007 i anteriors no comparables amb el 2008 i posterior.
  Font: Elaboració pròpia en col·laboració amb la xarxa d’observatoris de desenvolupament econòmic local de Barcelona, a partir de la taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació, i la mostra de vides laborals de la Seguretat Social.