Atur registrat estrangers
Comparació de períodes

Província de Lleida
Informació relacionada
» Evolució
 Període 1.        Agrupat per:        
 Període 2.                      
Sexe, Tots 2022, Abril 2023, Abril Variació % 2022, Abril % 2023, Abril %Variació
Homes 3.365 2.104 -1.261 45,42% 39,75% -17,02%
Dones 4.043 3.189 -854 54,58% 60,25% -11,53%
TOTAL 7.408 5.293 -2.115 100,00% 100,00% -28,55%
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials