Atur registrat estrangers
Comparació de períodes

Província de Lleida
Informació relacionada
» Evolució
 Període 1.        Agrupat per:        
 Període 2.                      
Sexe, Tots 2023, Març 2024, Març Variació % 2023, Març % 2024, Març %Variació
Homes 2.253 1.988 -265 40,70% 40,50% -4,79%
Dones 3.283 2.921 -362 59,30% 59,50% -6,54%
TOTAL 5.536 4.909 -627 100,00% 100,00% -11,33%
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials