Atur registrat estrangers
Evolució

Província de Lleida
Informació relacionada
» Comparació de períodes
 Anys:  des de  Període:  Agrupat per:   Dades:    
 fins a 
Període Homes Dones Total
2024, Gener 1.985 2.952 4.937
2024, Febrer 1.982 2.954 4.936
2024, Març 1.988 2.921 4.909
2024, Abril 1.887 2.888 4.775
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials