Habitatges en construcció
Habitatges construïts de nova planta. Iniciats

Província de Lleida
Any: 2021
 Any:    
Municipi Qualificacions provisionals
d'habitatges de protecció oficial
Promoció privada DGAH
Projectes visats
per col·legis d'aparelladors
TOTAL 6 633
  Font: Departament de Territori i Sostenibilitat