Equipaments esportius
Tots els municipis de la província de Lleida , codi INE: ---
Any: 2021
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:   Dades:     
Equipament Nombre
   Pavellons 124
   Pistes poliesportives 805
   Camps poliesportius 277
   Sales esportives 696
   Frontons 44
   Pistes de tennis 189
   Pistes d'esquaix 16
   Pistes de pàdel 195
   Piscines a l'aire lliure 822
   Piscines cobertes 89
Espais d'atletisme 32
Espais de petanca 186
Altres espais esportius 955
Àrees d'activitat esportiva 307
   Total 4.737
  Font: Idescat. Consell Català de l'Esport