Glossari


Equipaments esportius

En aquest apartat s'agrupen dades relatives a alguns aspectes de la infraestructura de l'esport que corresponen a la informaciķ del Cens d'equipaments esportius de Catalunya, i es classifiquen en:

 • Pavellons
 • Pistes poliesportives
 • Camps poliesportius
 • Sales esportives
 • Frontons
 • Pistes de tennis
 • Pistes d'esquaix
 • Pistes de pādel
 • Piscines a l'aire lliure
 • Piscines cobertes
 • Pistes d'atletisme
 • Pistes de petanca
 • Espais singulars
 • Altres espais

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), Consell Catalā de l'Esport