Residus
Residus municipals domčstics

Província de Lleida
Any: 2011
Informació relacionada
» Residus industrials
 Any:   Dades:     
Tipus de residu Tones
Vidre 8.339,69
Paper i cartró 11.252,23
Envasos lleugers 6.385,18
Matčria orgŕnica 20.509,42
Residus voluminosos 7.065,18
Poda i jardineria 2.150,75
Piles 38,00
Medicaments 39,92
Altres residus deixalleries 2.975,63
Rebuig 131.728,97
Total 192.991,65
  Font: ARC. Departament de Territori i Sostenibilitat