Seguretat ciutadana
Policies locals. Efectius per graduació

Província de Lleida
Any: 2020
 Any:     Dades:     
Graduació Nombre
   Superintendent 0
   Intendent major 0
   Intendent 1
   Inspector 3
   Sotsinspector 4
   Sergent 12
   Caporal 38
   Agent 284
TOTAL 342
  Font: Idescat