Glossari


Seguretat ciutadana

La informació estadística municipal de seguretat ciutadana fa referència a la plantilla orgànica de la Policia Local. A partir del 2010, les xifres fan referència a efectius, no a la plantilla orgànica. Les graduacions són les següents:

  • agents
  • caporals
  • sergents
  • sotsinspectors
  • inspectors
  • intendents
  • intendents majors
  • superintendents

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)