Sanitat
Centres i llits hospitalaris

Província de Lleida
Any: 2004
Informació relacionada
» Oficines de farmŕcia
 Any:     Dades:     
Municipi Llits
d'aguts
Llits
de psiquiatria
Llits de
llarga estada
Total
llits
Total
centres
TOTAL 899 146 473 1.518 16
  Font: Idescat. Departament de Salut