Empreses (RGSS)
Província de Lleida
Periode: any 2013, trimestre 3
 Període:         Agrupat per:   Dades:        
CCAE 2 dígits Centres de cotització
Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 795
Indústries de productes alimentaris 1.599
Construcció d'immobles 1.693
Transport marítim i per vies de navegació interiors 11.804
TOTAL 15.891
Dades de l'any 2007 i anteriors no comparables amb 2008 i posteriors
  Font: Observatori del Treball. Departament d'Empresa i Ocupació