Glossari


Empreses

Centres de cotització inscrits al Registre General de la Seguretat Social (RGSS) amb un treballador assalariat o més dins del Règim General de la Seguretat Social i el Règim Especial de la Mineria del Carbó.

Font: Observatori del Treball. Departament d'Empresa i Ocupació