Classificaciˇ urbanÝstica del s˛l
S˛l urbÓ

ProvÝncia de Lleida
Any: 2020
 Any:     Dades:     
Municipi Sòl urbà consolidat (ha) Sòl urbà no consolidat (ha) Sòl urbà total (ha)
TOTAL 9.855,49 767,39 10.622,93
  Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Mapa urbanÝstic de Catalunya (dades obertes)