Moviment natural de la població
Naixements

Província de Lleida
Any: 2020
Informació relacionada
» Defuncions
 Any:     
Municipi Homes Dones Total
TOTAL 1.689 1.710 3.399
  Font: . Moviment natural de la població