Contractació registrada
Contractació. Comparació de períodes

Província de Lleida
 Període 1.        Agrupat per:           
 Període 2.          
Sexe 2023, Març 2024, Març Variació % 2023, Març % 2024, Març %Variació
Homes 5.441 5.081 -360 56,28% 57,86% -3,72%
Dones 4.226 3.701 -525 43,72% 42,14% -5,43%
TOTAL 9.667 8.782 -885 100,00% 100,00% -9,15%
  Font: Departament de Treball i Afers Socials