Contractació registrada
Contractació. Comparació de períodes

Província de Lleida
 Període 1.        Agrupat per:           
 Període 2.          
Sexe 2022, Maig 2023, Maig Variació % 2022, Maig % 2023, Maig %Variació
Homes 9.919 10.881 962 63,59% 65,63% 6,17%
Dones 5.679 5.698 19 36,41% 34,37% 0,12%
TOTAL 15.598 16.579 981 100,00% 100,00% 6,29%
  Font: Departament de Treball i Afers Socials