Beneficiaris de prestacions per desocupació
Província de Lleida
Període: Gener del 2022
 Any:   Dades:     
Municipi Nivell
contributiu
Nivell assistencial
(Subsidi)
Renda activa
d'inserció
Programa d'activació
per a l'ocupació
Total
beneficiaris
TOTAL 6.890 4.689 613 0 12.192
  Font: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal en Barcelona, Girona i Lleida