Centres de cotització
Índex d'especialització

Abella de la Conca (Tots els municipis de la província de Lleida) codi INE: 25001
Període: 2013, trim. 03 
Informació relacionada
» Variació percentual
» Grandària mitjana
 Municipi/s:   Període:    
Codi CNAE Descripció Índex
A - Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1.142,21
C - Indústries manufactureres 0,00
F - Construcció 0,00
H - Transport i emmagatzematge 57,70
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia