Assistencial
Places en residències per a gent gran

Província de Lleida
Any: 2020
 Any:   Dades:     
Municipi Iniciativa pública Iniciativa social Iniciativa mercantil Total
TOTAL 1.160 1.300 2.447 4.907
  Font: Idescat. Departament de Benestar Social i Família