Habitatge, edificis i locals
Habitatges principals segons el règim de tinença

Província de Lleida
Any: 2011
 Any:   Dades:     
Règim de tinença Nombre
Propietat pagada 46.197
Propietat amb pagaments pendents 48.071
Propietat per herència o donació 13.038
Lloguer 27.367
Cedida gratis o a baix preu 1.375
Altres 5.251
Total 146.785

ND - Municipis de menys de 1.000 habitants. Dades no disponibles
. - No es proporciona cap dada que correspongui a una freqüència mostral inferior a 10 casos.
El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori


  Font: Idescat