Llars
Llars segons el nombre de persones

Província de Lleida
Any: 2011
 Any:     Dades:     
Dimensió de la llar
Municipi D'1 De 2 De 3 De 4 De 5 De 6 i més Total
TOTAL 34.331 44.259 32.626 26.198 4.616 556 146.785

ND - Municipis de menys de 1.000 habitants. Dades no disponibles. - No es proporciona cap dada que correspongui a una freqüència mostral inferior a 10 casos. El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori

  Font: Idescat. Enquesta padronal i cens