Població. Recomptes
Població total per sexe

Província de Lleida
Any: 2021 IDESCAT. Padró continu
 Any:     Dades:     
Municipi Homes Dones Total
TOTAL 224.156 215.571 439.727
  Font: IDESCAT. Padró continu