Moviment migratori
Immigració interna

Província de Lleida
Any: 2020
 Any:     Dades:     
Lloc de procedčncia
Municipi de destinació La mateixa
província
Resta de
Catalunya
Resta
d'Espanya
Total
immigrants
TOTAL 7.648 4.857 3.447 15.952
  Font: Idescat