Atur registrat
Comparació de períodes

Província de Lleida
Informació relacionada
» Evolució
 Període 1.        Agrupat per:        
 Període 2.                   
Sexe, Tots 2022, Maig 2023, Maig Variació % 2022, Maig % 2023, Maig %Variació
Homes 7.996 7.041 -955 42,86% 41,61% -5,12%
Dones 10.661 9.882 -779 57,14% 58,39% -4,18%
TOTAL 18.657 16.923 -1.734 100,00% 100,00% -9,29%
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials