Atur registrat
Comparació de períodes

Província de Lleida
Informació relacionada
» Evolució
 Període 1.        Agrupat per:        
 Període 2.                   
Sexe, Tots 2023, Març 2024, Març Variació % 2023, Març % 2024, Març %Variació
Homes 7.644 7.235 -409 42,37% 42,16% -2,27%
Dones 10.396 9.924 -472 57,63% 57,84% -2,62%
TOTAL 18.040 17.159 -881 100,00% 100,00% -4,88%
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials