Oficines de turisme
Província de Lleida
Any: 2020
 Any:     
Municipi Total
TOTAL 30
  Font: Gencat. Departament d'Empresa i Ocupació