Residències-cases de pagès per tipus
Província de Lleida
Any: 2020 (nombre de cases)
 Any:     Dades:     
Municipi Cases de poble
independents
Masoveries Masies Cases de poble compartides Total
TOTAL 330 197 33 105 665
  Font: Idescat. Departament d'Empresa i Ocupació