Apartaments d'ús turístic
Província de Lleida
Any: 2020
 Any:     
Municipi Nombre d'establiments Nombre de places
TOTAL 27 628
  Font: Gencat. Departament d'Empresa i Coneixement