Síntesi Municipal III
Tots els municipis de la província de Lleida
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2009-2013
Empreses (III Trim 2013) 15.891 100,00% -3,40% -10,38%
Agricultura 795 5,00% 2,05% 16,74%
Indústria 1.599 10,06% -3,38% -12,43%
Construcció 1.693 10,65% -12,01% -39,03%
Serveis 11.804 74,28% -2,38% -5,17%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2016-2020)
De 0 a 50 treballadors 1,53%
De 51 a 250 treballadors 19,89%
Més de 250 treballadors 21,09%
  Establiments Variació 2019-2020 Places Variació 2019-2020
Establiments turístics (2020) 4.580 8,61% 66.480 3,67%
Hotels 416 0,24% 19.427 1,65%
Càmpings 63 0,00% 22.749 0,00%
Turisme rural 665 1,06% 4.874 1,58%
Habitatges turístics 3.409 11,62% 18.802 11,65%
Apartaments turístics 27 0,00% 628 0,00%
Renda 2019 (milions €) 5.777,06
Renda per habitant 15.522 €
Índex per habitant (província=100) 100,00
Renda per habitant de 16 i més 18.647 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 100,00
Variació 2015-2019 11,82%
PIB 2019 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2018-2019 ND
IBI urbà 2020. Quota íntegra 132.109.034 €
Variació 2016-2020 4,09%
Quota íntegra / rebut 334 €
Habitatges iniciats 2021 633
Habitatges acabats 2021 554
Parc de vehicles 2020 360.336
Variació anual 1,47%
Turismes 235.939
Motocicletes 33.688
Camions 65.628
Tractors 5.239
Autobusos 19.842
Explot. Agràries 2009 20.262
Superfície agrària 793.379
Variació 1999-2009 -13,65%
Explot. Ramaderes 2009 5.278
Unitats ramaderes 1.457.883
Variació 1999-2009 -18,50%

Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro