Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Lleida
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 137.422
Variació anual -2,35%
Variació 2016-2020 9,27%
Agricultura 3.640
Indústria 24.521
Construcció 9.840
Serveis 99.421
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 37.915
Variació anual -1,24%
Variació 2016-2020 -3,50%
Agricultura 9.191
Indústria 2.721
Construcció 4.474
Serveis 21.529
Atur registrat (Octubre 2023) 17.208
Variació anual -6,77%
Variació 2019-2023 -15,56%
Homes 7.274
Dones 9.934
De 16 a 24 anys 1.370
De 25 a 34 anys 2.925
De 35 a 44 anys 3.532
>44 anys 9.381
Agricultura 1.471
Indústria 1.659
Construcció 1.231
Serveis 11.438
Sense ocupació anterior 1.409
Baix nivell formatiu 3.225
Alt nivell formatiu 2.160
Atur registrat estrangers 4.969
Variació anual -9,54%
Taxa d'atur registrat (Octubre 2023) 8,62%
Homes 6,67%
Dones 10,97%
De 16 a 24 anys 9,75%
De 25 a 34 anys 8,42%
De 35 a 44 anys 6,94%
>44 anys 9,38%
Ocupats (3r Trim 2021) 182.473
Variació anual 3,56%
Variació quinquennal 4,38%
Homes 102.321
Dones 80.152
De 16 a 29 anys 28.461
De 30 a 44 anys 63.396
De 45 a 54 anys 51.701
> 55 anys 39.452
Estrangers 33.208
Beneficiaris prestacions (Gener 2022) 15.610
Variació anual 10,88%
Nivell contributiu 9.028
Nivell assistencial (Subsidi) 5.951
Renda activa 631
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 56,92%
Taxa de cobertura nivell contributiu 32,92%
Taxa de cobertura nivell assistencial 21,70%
Taxa de cobertura renda activa 2,30%

Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE