Informe Turisme
Alt Urgell
 Comarques:       

 OFERTA TUR═STICA 2020  COMARCA  PROV═NCIA  Pes (%) places
comarca/provÝncia
Nombre establiments Nombre places Nombre establiments Nombre places
Oferta hotels 42 1.485 416 19.427 7,64%
Oferta càmpings 8 2.625 63 22.749 11,54%
Oferta turisme rural 95 638 665 4.874 13,09%
TOTAL 145 4.748 1.144 47.050 10,09%

 DEMANDA TUR═STICA 2021 COMARCA  PROV═NCIA 
Nombre (en milers) % Var. Interanual Grau d'ocupació Nombre (en milers) % Var. Interanual Grau d'ocupació
Turistes hotels 52.396,0 38,79% 31,00% 52.396,0 38,79% 31,00%
Pernoctacions hotels 101.800,0 53,65% 101.800,0 53,65%
Turistes turisme rural 11.683,0 ND 24,00% 11.683,0 ND 24,00%
Pernoctacions turisme rural 39.179,0 ND 39.179,0 ND
Turistes càmpings 30.359,0 18,78% 42,00% 30.359,0 18,78% 42,00%
Pernoctacions càmpings 111.579,0 60,53% 111.579,0 60,53%
Total turistes 94.438,0 ND   82.755,0 30,71%  
Total pernoctacions 252.558,0 ND 252.558,0 ND

 
  Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.