Informe de contractació
Tots els municipis de la província de Lleida
Període: Març 2024
 Municipis de l'àmbit:   Període.        


 Nombre Contractes Total Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 5.081 -20 -0,39% -360 -6,62%
 Dones 3.701 64 1,76% -525 -12,42%
 Menors de 20 anys 652 90 16,01% 112 20,74%
 De 20 a 24 anys 1.605 -64 -3,83% -203 -11,23%
 De 25 a 29 anys 1.168 -113 -8,82% -159 -11,98%
 De 30 a 44 anys 2.834 32 1,14% -489 -14,72%
 Majors de 45 anys 2.523 99 4,08% -146 -5,47%
 TOTAL 8.782 44 0,50% -885 -9,15%

 Durada del contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Indefinit/Indeterminat 5.440 -258 -4,53% -892 -14,09%
 Fins a 1 mes 2.154 425 24,58% 119 5,85%
 D'1 a 3 mesos 686 -39 -5,38% -75 -9,86%
 De 3 a 6 mesos 359 50 16,18% # #
 De 6 a 12 mesos 104 -107 -50,71% -36 -25,71%
 De 12 a 24 mesos 17 # # 4 30,77%
 Més de 24 mesos 22 -29 -56,86% -7 -24,14%
 TOTAL 8.782 44 0,50% -885 -9,15%

 Tipus de contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Ordinari temps indefinit 4.488 -219 -4,65% -380 -7,81%
 Foment de la contractació indefinida 5 -7 -58,33% -9 -64,29%
 Indefinit minusvàlids 23 12 109,09% 9 64,29%
 Convertits en indefinits 246 5 2,07% -213 -46,41%
           
 Obra o servei 0 0 ND 0 ND
 Eventuals circumstàncies producció 2.926 494 20,31% 84 2,96%
 Interinitat 844 -83 -8,95% -320 -27,49%
 Temporals bonificats minusvàlids 8 -5 -38,46% -17 -68,00%
 Inserció 28 13 86,67% -19 -40,43%
 Relleu 10 4 66,67% # #
 Jubilació parcial 24 11 84,62% # #
 Substitució jubilació 64 anys 0 0 ND 0 ND
 Pràctiques 8 -52 -86,67% -22 -73,33%
 Formació 36 -79 -68,70% 21 140,00%
 Altres 136 -50 -26,88% -25 -15,53%
           
 TOTAL INDEFINITS 4.762 -209 -4,20% -593 -11,07%
 TOTAL TEMPORALS 4.020 253 6,72% -292 -6,77%
           
 TOTAL CONTRACTES 8.782 44 0,50% -885 -9,15%

 Sector econòmic Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.440 402 38,73% 278 23,92%
 Indústria 1.116 69 6,59% -127 -10,22%
 Construcció 537 -48 -8,21% -150 -21,83%
 Serveis 5.689 -379 -6,25% -886 -13,48%
 TOTAL 8.782 44 0,50% -885 -9,15%

 Nombre Contractes Estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 2.481 134 5,71% 8 0,32%
 Dones 1.197 121 11,25% -139 -10,40%
 TOTAL 3.678 255 7,45% -131 -3,44%

 Nombre Contractes ETT Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 1.010 282 38,74% 198 24,38%
 Dones 288 22 8,27% -28 -8,86%
 TOTAL 1.298 304 30,58% 170 15,07%

  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació