Informe de contractació
Tots els municipis de la província de Lleida
Període: Octubre 2023
 Municipis de l'àmbit:   Període.        


 Nombre Contractes Total Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 5.920 -2.143 -26,58% -325 -5,20%
 Dones 4.413 -856 -16,25% -606 -12,07%
 Menors de 20 anys 697 -221 -24,07% -12 -1,69%
 De 20 a 24 anys 2.098 -326 -13,45% 10 0,48%
 De 25 a 29 anys 1.371 -273 -16,61% -210 -13,28%
 De 30 a 44 anys 3.292 -1.020 -23,65% -498 -13,14%
 Majors de 45 anys 2.875 -1.159 -28,73% -221 -7,14%
 TOTAL 10.333 -2.999 -22,49% -931 -8,27%

 Durada del contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Indefinit/Indeterminat 6.414 -1.410 -18,02% -905 -12,37%
 Fins a 1 mes 2.410 -1.292 -34,90% 75 3,21%
 D'1 a 3 mesos 985 -193 -16,38% -8 -0,81%
 De 3 a 6 mesos 294 -178 -37,71% -105 -26,32%
 De 6 a 12 mesos 185 85 85,00% 31 20,13%
 De 12 a 24 mesos 18 -6 -25,00% -13 -41,94%
 Més de 24 mesos 27 -5 -15,62% -6 -18,18%
 TOTAL 10.333 -2.999 -22,49% -931 -8,27%

 Tipus de contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Ordinari temps indefinit 5.281 -1.505 -22,18% -391 -6,89%
 Foment de la contractació indefinida 12 6 100,00% 6 100,00%
 Indefinit minusvàlids 14 -3 -17,65% # #
 Convertits en indefinits 376 16 4,44% -414 -52,41%
           
 Obra o servei 0 0 ND -1 -100,00%
 Eventuals circumstàncies producció 3.456 -1.499 -30,25% 12 0,35%
 Interinitat 898 -65 -6,75% -189 -17,39%
 Temporals bonificats minusvàlids 13 -1 -7,14% -1 -7,14%
 Inserció 67 47 235,00% 13 24,07%
 Relleu 5 -18 -78,26% -7 -58,33%
 Jubilació parcial 23 -10 -30,30% -8 -25,81%
 Substitució jubilació 64 anys 0 0 ND 0 ND
 Pràctiques 17 -15 -46,88% -20 -54,05%
 Formació 12 # # 5 71,43%
 Altres 159 46 40,71% 62 63,92%
           
 TOTAL INDEFINITS 5.683 -1.486 -20,73% -797 -12,30%
 TOTAL TEMPORALS 4.650 -1.513 -24,55% -134 -2,80%
           
 TOTAL CONTRACTES 10.333 -2.999 -22,49% -931 -8,27%

 Sector econòmic Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.504 -1.894 -55,74% -76 -4,81%
 Indústria 1.206 -155 -11,39% -22 -1,79%
 Construcció 588 # # -179 -23,34%
 Serveis 7.035 -952 -11,92% -654 -8,51%
 TOTAL 10.333 -2.999 -22,49% -931 -8,27%

 Nombre Contractes Estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 2.800 -1.781 -38,88% 15 0,54%
 Dones 1.373 -517 -27,35% -185 -11,87%
 TOTAL 4.173 -2.298 -35,51% -170 -3,91%

 Nombre Contractes ETT Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 1.034 -779 -42,97% 132 14,63%
 Dones 395 -237 -37,50% 39 10,96%
 TOTAL 1.429 -1.016 -41,55% 171 13,59%

  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació