Informe de cadastre
Tots els municipis de la província de Lleida
 Municipis de l'àmbit:       

 Cadastre urbà  2019  2020 
 Parcel·les urbanes (unitats) 174.519 175.056
 Béns immobles (unitats) 407.360 409.107
 Valor cadastral construcció (milers d'euros) 10.468.546 10.542.620
 Valor cadastral del sòl (milers d'euros) 7.253.048 7.270.681
 Valor cadastral total (milers d'euros) 17.721.593 17.813.301
 Superfície parcel·les urbanes (ha) 10.938 11.008
 Superfície parcel·les sense edificar (ha) 3.297 3.325
 Superfície parcel·les edificades (ha) 7.642 7.683

 Cadastre urbà. Béns immobles per usos  2019  2020 
 Magatzem 84.854 85.445
 Comercial 11.555 11.591
 Cultural 642 649
 Oci Hostalería 1.234 1.228
 Industrial 34.038 34.035
 Esportiu 1.278 1.280
 Sòl vacant 32.139 32.825
 Obres d'urbanització 3.034 3.048
 Oficines 329 325
 Edif. singular ND ND
 Religiós 1.232 1.237
 Espectacles 114 113
 Residencial 236.396 236.822
 Sanitat 510 502
 Sense definir ND ND
 Total 407.355 409.100

 Cadastre urbà. Béns immobles per antigüitat  2019  2020 
 Magatzem 61.028 60.868
 Abans de 1950 14.615 14.582
 1950-1959 30.844 30.828
 1960-1969 53.388 53.325
 1970-1979 44.225 44.180
 1980-1989 53.472 53.507
 1990-1999 104.701 104.807
 2000-2009 14.991 15.896
 2010 i posterior 30.692 31.373
 Sòl vacant 904 828
 Sense definir 408.860 410.194

 Cadastre rústic  2019  2020 
 Parcel·les (unitats) 505.177 504.143
 Subparcel·les (unitats) 1.021.638 1.020.761
 Valor cadastral (milers d'euros) 8.798 8.800

 Cadastre rústic. Tipus de cultiu  2019  2020 
 Conreu secà 18,00% 18,00%
 Conreu regadiu 17,00% 17,00%
 Pastures 31,00% 31,00%
 Olivera 5,00% 5,00%
 Vinya 0,00% 0,00%
 Cítrics 0,00% 0,00%
 Fruiters 7,00% 7,00%
 Fruits secs 3,00% 3,00%
 Plantes subtropicals i mediterrànies 0,00% 0,00%
 Espècies de fusta de creixement lent 15,00% 15,00%
 Espècies de fusta de creixement ràpid 0,00% 0,00%
 Altres 2,00% 2,00%
 

  Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministerio de Economía y Hacienda.