Població en relació amb l'activitat
Taxa d'atur censal

Tots els municipis de la província de Lleida
Any:  2001
 Any:      Sexe:       
 
 Codi INE  Municipi Taxa
Sense dades
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia