Població en relació amb l'activitat
Taxa d'atur censal segons edat i sexe

Tots els municipis de la província de Lleida
Any:  2001
 Any:      Sexe:       
 
Codi INE Municipi 16-24 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys Total
Sense dades
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia