Llocs de treball: Assalariats
Assalariats per trams d'empresa

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
Període: 2020, trim. 03 
 Municipi/s:  Període:   
Tram Descripció Total
T1 d'1 a 50 54,78%
T2 de 51 a 250 26,11%
T3 més de 250 19,11%
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia