Glossari


Taxa d'inactivitat segons edat i sexe

 

Definició: relació entre la població inactiva de 16 a 64 anys respecte del total de població entre 16 i 64 anys.

Fórmula: (població inactiva de 16 a 64 anys / població de 16 a 64 anys) x 100

Font: Enquesta padronal 1996 i Cens de població 2001 (Idescat)

Periodicitat: quinquennal