Glossari


Taxa d'activitat segons edat i sexe

 

Definició: relació entre la població activa (ocupada més desocupada) i la població de 16 a 64 anys.

Fórmula: (població activa / població de 16 a 64 anys) x 100

Font: Enquesta padronal 1996 i Cens de població 2001 (Idescat)

Periodicitat: quinquennal