Glossari


Índex de dependència econòmica

 

Definició: relació entre les persones ocupades i la suma de les persones desocupades (censals) més les inactives d'un territori.

Fórmula: (nombre de persones ocupades) / (nombre de persones desocupades + nombre d'inactives)

Font: Enquesta padronal 1996 i Cens de població 2001 (Idescat)

Periodicitat: quinquennal