Glossari


Taxa d'atur censal

 

Definició: relació entre la població que es declara desocupada i disponible en l'enquesta censal respecte de la població activa.

Fórmula: (població desocupada censal / població activa) x 100

Font: Enquesta padronal 1996 i Cens de població 2001 (Idescat)

Periodicitat: quinquennal