Glossari


Contractació registrada. Estructura

 

Definició: estructura percentual de la contractació registrada per diferents encreuaments (municipi, sexe, edat, sector i tipus de contracte).

Font: Departament d'Empresa i Ocupació

Periodicitat: mensual